Från grundarna av Besiktningsman.se

En standardiserad besiktning

Med hjälp av vår insiktsmotor får ni stabilare projektutveckling och bättre underlag vid upphandling.

Med hjälp av statistik kan ni se de vanligaste felen. På så vis kan man förbättra resultatet i nästa projekt och spara pengar.

Så, hur går det till?

Strukturerad data-inmatning som möjliggör statistik. Besiktningsman.se utför alla besiktningar med iSpects data modell, detta gör det möjligt att upptäcka trender i dina projekt.

Strukturerat
Konsekvent
Spårbart
Kategori
Allmänna utrymmen
Torra utrymmen
Utemiljö
Utvändigt
Utrymmen
Allmänt
Utvändigt
Bastu
HWC
Tvätt
Enheter
Dörr
Fönster
Utvändigt
Tak
Vägg
Och så mycket mer: Automatiska Fellistor Generera utlåtande Projektaktivitet

Livscykeln för ett fel

Alla i projektet får notifikationer när det behövs så de alltid vet vad status är på felen i projektet. Då vet alla vem som gjorde vad och när.

Varje fel i iSpect går igenom 3 steg:
  1. Ett fel upptäcks och noterats i systemet
  2. Ansvarig person får det digitalt och kan markera Felet avhjälpt
  3. Godkänns eller underkänns av besiktningsman.
Med iSpect sker dessa steg digitalt och blir spårbara samt underlag för statistik.

Besiktningsman noterar ett nytt fel

Kök > Diskmaskin > Ångskydd saknas

Underentreprenör avhjälper felet

Kök > Diskmaskin > Ångskydd saknas

Besiktningsman godkänner avhjälpning

Kök > Diskmaskin > Ångskydd saknas

Få ut en automatisk felbilaga filtrerad efter dina behov.

Med hjälp av vår filterfunktion kan du sortera och filtrera i din digitala felbilaga efter din egen process.

Relevant till dig
Insikt i vad som är gjort
Enklare kommunikation kring fel
Filtrera felbilaga
NärvaroVill du exkludera närvarande?
EgenkontrollerVill du se egenkontroller?

Vad kostar det att använda iSpect?

iSpect ingår alltid när du samarbetar med besiktningsman.se som besiktningsföretag i dina uppdrag. Vid varje besiktning skapas ett projekt som ni bjuds in i.

Vad ingår?

  • Filportal
  • Statistik
  • Återrapportering
  • Support
  • Obegränsat antal filer
  • Obegränsat antal användare

Nå till noll fels-visionen med ispect.

Få den översikt och transparens i projektet som krävs för att era projekt ska nå framgång snabbare.